מכונות מזל משחקים חינם – performs measurements issue?